Gospodarska razstreliva

Proeks je vodilno podjetje z oskrbo razstrelilnih sredstev v RS za kamnolome, cestogradnjo, tunelogradnjo, izkope, … Letni promet z eksplozivi znaša preko 1000 ton gospodarskega razstreliva.

Sedež podjetja je v Ljubljani, skladišči podjetja pa se nahajata v Hrastovcu – Velenje in Vrhniki. Skupaj lahko skladiščimo preko 90 ton gospodarskega razstreliva.

Spodaj si lahko ogledate varnostne liste posameznega prodajnega produkta:

Neelektrični detonatorji
Detonacijske vrvice